KBO Noordwijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Welkom bij KBO Noordwijk 


KBO Noordwijk bestaat sinds 1956 en is een vereniging met – per 31 december 2018 – 1.635 leden. 
Zij houdt zich bezig met de belangenbehartiging van haar leden op die terreinen die binnen de
gemeente geregeld kunnen worden. Zij heeft, om dat te kunnen doen, contacten met de gemeente 
Noordwijk en die sociaal/maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn binnen de gemeente.

Daarnaast stellen vrijwillige ouderenadviseurs en Huba’s (Hulp bij Belastingaangifte) hun kennis ter 
beschikking van de leden. Bovendien worden vele activiteiten georganiseerd die veelal in beide 
dienstencentra in Noordwijk worden gehouden, maar ook daarbuiten.

Om de leden op de hoogte te houden van alles wat binnen de vereniging gebeurt, wordt tien maal per 
jaar een Nieuwsbrief bij de leden thuisbezorgd, samen met de Nestor de uitgave van de Unie KBO.
De KBO Noordwijk is namelijk een zelfstandige vereniging die zich, samen met andere plaatselijke 
KBO’s ook provinciaal en landelijk sterk maakt voor de senioren. Er is immers op ieder niveau in de 
samenleving wetgeving die ouderen aangaat.

Binnen Noordwijk wordt intensief samengewerkt met de twee andere ouderenbonden, ANSV en PCOB. 
Binnen het DrieBondenOverleg (DBO) worden die zaken besproken die alle senioren van Noordwijk 
aangaan. Ook gezamenlijk organiseert DBO voorlichtingsmiddagen en activiteiten.Zomeractiviteiten 2019De nieuwsbrief van juli/augustus is uitEr zijn twee nieuwe foto albums toegevoegdKlachtenformulier WMO
voorzieningen

Het formulier kunt u hier downloaden:


 
Untitled 2 Terug naar Homepage
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu