KBO Noordwijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Welkom bij KBO Noordwijk 


KBO Noordwijk bestaat sinds 1956 en is een vereniging met – per 31 december 2019 – 1.635 leden. 
Zij houdt zich bezig met de belangenbehartiging van haar leden op die terreinen die binnen de
gemeente geregeld kunnen worden. Zij heeft, om dat te kunnen doen, contacten met de gemeente 
Noordwijk en die sociaal/maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn binnen de gemeente.

Daarnaast stellen vrijwillige ouderenadviseurs en Huba’s (Hulp bij Belastingaangifte) hun kennis ter 
beschikking van de leden. Bovendien worden vele activiteiten georganiseerd die veelal in beide 
dienstencentra in Noordwijk worden gehouden, maar ook daarbuiten.

Om de leden op de hoogte te houden van alles wat binnen de vereniging gebeurt, wordt tien maal per 
jaar een Nieuwsbrief bij de leden thuisbezorgd, samen met de Nestor de uitgave van de Unie KBO.
De KBO Noordwijk is namelijk een zelfstandige vereniging die zich, samen met andere plaatselijke 
KBO’s ook provinciaal en landelijk sterk maakt voor de senioren. Er is immers op ieder niveau in de 
samenleving wetgeving die ouderen aangaat.

In Noordwijk werd jarenlang door de 3 ouderenbonden (KBO Noordwijk, ANSV en PCOB afd. 
Noordwijk) intensief samengewerkt in DBO-verband, het samenwerkingsverband ” Drie Bonden 
Overleg ”. In 2018 is de PCOB afd. Noordwijk gestopt met haar activiteiten evenals het plaatselijk 
bestuur. Daardoor bestaat het DBO nu nog maar uit 2 samenwerkende ouderenbonden; KBO 
Noordwijk en ANSV. Bovendien is er een ontwikkeling dat in verband met de gemeentelijke fusie van
Noordwijk met Noordwijkerhout en De Zilk, ook de ouderenbonden uit die samengevoegde dorpen 
aansluiting zoeken bij het DBO. Die samenwerking is nog niet definitief ingevuld en geregeld, maar zal
naar alle waarschijnlijk worden ondergebracht in een nieuw te vormen vereniging. Zodra hieromtrent 
meer te melden is, zullen we hierover ook op deze plaats verslag doen.De nieuwsbrief van december is uitExtra zomer editie nieuwsbrief Foto's Rotterdam Spido augustus 2021Klachtenformulier WMO
voorzieningen

Het formulier kunt u hier downloaden:


 
Untitled 2 Terug naar Homepage
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu