55+ Noordwijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Welkom bij 55+ Noordwijk 


55+ Noordwijk (voorheen KBO Noordwijk) bestaat sinds 1956 en is een vereniging met – per 31 december 2022 – 1.422 leden
Zij houdt zich bezig met de belangenbehartiging van haar leden op die terreinen die binnen de
gemeente geregeld kunnen worden. Zij heeft, om dat te kunnen doen, contacten met de gemeente 
Noordwijk en die sociaal/maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn binnen de gemeente.

Daarnaast stellen vrijwillige ouderenadviseurs en Huba’s (Hulp bij Belastingaangifte) hun kennis ter 
beschikking van de leden. Bovendien worden vele activiteiten georganiseerd die veelal in beide 
dienstencentra in Noordwijk worden gehouden, maar ook daarbuiten.

Om de leden op de hoogte te houden van alles wat binnen de vereniging gebeurt, wordt tien maal per 
jaar een Nieuwsbrief bij de leden thuisbezorgd.

In Noordwijk werd jarenlang door de 3 ouderenbonden (KBO Noordwijk, ANSV en PCOB afd. 
Noordwijk) intensief samengewerkt in DBO-verband, het samenwerkingsverband ” Drie Bonden 
Overleg ”. In 2018 is de PCOB afd. Noordwijk gestopt met haar activiteiten evenals het plaatselijk 
bestuur. Daardoor bestaat het DBO nu nog maar uit 2 samenwerkende ouderenbonden; 55+  Noordwijk en ANSV. Na de gemeentelijke fusie tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk is per december 2020 een nieuw samenwerkingsverband ontstaan tussen de lokale ouderenbonden, opgericht onder de naam Federatie Senioren-4-Noordwijk (S-4-N) waarin de ouderenverenigingen 55+ Noordwijk, ANSV, KBO De Zilk en KBO Noordwijkerhout op onderdelen samenwerken. De aangesloten verenigingen blijven wel zelfstandig opereren.De nieuwsbrief van juni is uit


Extra zomer editie nieuwsbrief Foto's Rotterdam Spido augustus 2021Klachtenformulier WMO
voorzieningen

Het formulier kunt u hier downloaden:


 
Untitled 2 Terug naar Homepage
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu